Katalóg ubytovania s priamymi kontaktmi na penzióny, priváty, chaty, hotely, ubytovne a lacné ubytovanie na horách aj v meste.

Ochrana osobných údajov

TopUbytko.sk je správcom osobných údajov


Nakladáme s osobnými údajmi fyzických/právnických osôb, pričom dodržujeme Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe tiež ako GDPR (ďalej budeme používať skratku "GDPR").

1. Registráciou a/lebo vytvorením inzerátu začíname spracovávať vaše osobné údaje. Prehliadaním webových stránok môže taktiež dochádzať ku zhromažďovaniu osobných údajov. Vždy spracovávame výhradne osobné údaje získané od vás, užívateľov alebo z verejne dostupných databází (napr. obchodný register, živnostenský register).

2. Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • meno a priezvisko
 • názov firmy
 • adresa bydliska
 • adresa elektronickej pošty (e-mail)
 • číslo bankového účtu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ a IČ DPH
 • IP adresy zariadení, z ktorých prebehlo prilásene alebo návšteva stránok

3. Vyššie uvedené osobné údaje spracovávame za účelom:

 • plnenia zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ktorým sa rozumie poskytnutie služieb sprístupnením katalógu a vybavovania vašich dotazov
 • ochrany serverov pred útokmi a uzívateľkých účtov pred zneužitím tretími stranami, čo je náš i váš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • aby sme vás mohli, v rámci nášho oprávneného záujmu, informovať, čo je v katalógu nového, aké vylepšenia a novinky plánujeme, aké vyvíjame súvisiace produkty, aby ste mali vždy aktuálny a presný prehľad dostupných informácií a služieb súvisiacich s vašimi želaniami, v zmysle recitálu 47 GDPR
4. Osobné údaje podľa tohto odstavca spracovávame po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb, tj. po dobu trvania užívateľského účtu.

Spracovanie údajov na základe súhlasu

1. Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, môžeme ďalej spracovávať vtedy, keď nám k tomu dáte dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pre zverejnenie inzerátu je však nutné aspoň niektoré vyššie uvedené osobné údaje uviesť.

2. Súhlas bude mať v takom prípade najčastejšie formu checkboxu, e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovaným v e-maile.

3. Spracovávať osobné údaje na základe súhlasu môžeme po dobu trvania poskytovania služieb, tj. po dobu existencie úžívateľského účtu a 24 mesiacov po jeho skončení. Lehota pre spracovanie môže byť kratšia, pokiaľ súhlas odvoláte.

Odvolanie súhlasu

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa predošlého odstavca môžete kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na adresu infotopubytko.sk.

2. Pokiaľ nebudete chciet dostávať e-maily od TopUbytko.sk alebo jeho partnerov, môžete sa z odberu vždy odhlásiť zaslaním emailu na infotopubytko.sk.

3. Odhlásenie z odberu vždy považujeme za odvolanie súhlasu v zmysle čl. 7 odst. 3 GDPR alebo podanie námietky podľa čl. 21 GDPR v prípade e-mailov, ktorými vás informujeme o súvisiacich službách a produktoch TopUbytko.sk.

4. Súhlas udelený podľa vyššie uvedených odstavcov platí tiež pre spoločnosťou poverených spracovateľov.

Pomoc pri nakladaní s osobnými údajmi

1. Ak sa budete domnievať, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:

 • nás vždy požiadať o vysvetlenie e-mailom na adresu infotopubytko.sk
 • vzniesť námietku proti spracovaniu za účelom oprávneného záujmu e-mailom na adresu infotopubytko.sk
 • požadovať e-mailom na adrese infotopubytko.sk, aby sme Vám poskytli informácie o rozsahu či spôsobe spracovania vašich osobných údajov a my Vám tieto informácie v primeranej lehote poskytneme